• LinkedIn
 • Google+
 • YouTube
 • Wat is het wezenlijke verschil tussen een geslaagd en een brokkelend bedrijf? Veel winstgevende verkoop versus (te) weinig verkoop! Verkopen is dus één van uw belangrijkste taken binnen uw onderneming. Hoe sterker u uw aanbod aan de man brengt, hoe meer orders u gegund krijgt.

  Tijdens de Sales Impact Cyclus LEERT, OEFENT en DRILT u de
  7 fundamentele vaardigheden
  die leiden naar commerciële topprestaties!

  Data opvragen >>

Sales Impact Cyclus - Volzet

De Sales Impact Cyclus heeft één doel: u vormen tot de beste verkoper die u kunt zijn. Tijdens deze intense training raakt u niet enkel geïnspireerd, u transformeert! U maakt de 7 fundamentele verkoopvaardigheden tot uw 2de natuur en brengt uw sales skills op een absoluut expertniveau. Minder dan 5% van alle ondernemers / verkopers bezit de doorknede vakkundigheid die u tijdens de Sales Impact Cyclus verwerft. 

Geen luchtige tips, wel harde vaardigheden + resultaten!

Na de Cyclus keert u niet terug naar uw bedrijf met veel euforie, tonnen inspiratie en een myriade aan tips die u meteen ZOU KUNNEN toepassen. U voleindigt de Sales Impact Cyclus met meer inzicht, echte vaardigheden, een sterkere mindset en CONCRETE resultaten op zak. Op het einde van de cursus bent u bedreven in het geleerde en hebt u de toepassing ervan doorgevoerd in uw bedrijf.

De Sales Impact Cycle is een intens leerprogramma voor ondernemende verkopers die hun sales resultaten snel en serieus willen maximaliseren. Het is allerminst ontwikkeld voor de massa. Niet meer dan een selecte groep van 20 cursisten kan jaarlijks aan dit programma deelnemen. Per trainingsreeks kunnen slechts 10 deelnemers instappen, dit om de ultieme uitwerking van de leerinvestering te garanderen. 

 

TRAININGSINHOUD - DE 7 PIJLERS VAN DE PERSOONLIJKE VERKOOP:

1. Mindset / persoonlijke psychologie / grondhouding

Uw sales succes wordt voor 80% bepaalt door uw ingesteldheid en slechts voor 20% door de cruciale verkooptechnieken die u kent. Veel verkopers weten perfect ‘wat' te doen maar doen het niet (of niet goed) omdat hun psychologie tegenwerkt. Inzicht in uw eigen psychologie en die van anderen is de snelste weg naar persoonlijke vooruitgang, een impactvollere toepassing van verkooptechnieken, meer overtuigingskracht en duurzame voldoening in uw werk en privé.

2. Energie Management

Ondernemend verkopen vraagt energie - veel energie! Alleen met een gebalanceerde levensstijl haalt u elke dag het beste uit uzelf. Uw vitaliteit en fitheid hebben een grote invloed op uw zelfvertrouwen, uw uiterlijk, uw drive, uw prestaties, uw doorzettingsvermogen en - finaal - uw inkomen. Hoe sterker u staat, hoe beter u omgaat met de dagelijkse stress en druk die elk actief verkoper ervaart. In dit onderdeel leert u de meest potente levensprincipes en -routines die u de energie geven om uw ambities te realiseren!

3. Prospecteren

Prospectie, uw vermogen om constant ideale kopers voor uw aanbod te vinden, is de basis van uw verkoopcijfer. Hoe meer kwalitatieve contacten u legt, hoe meer omzet u draait Gebrekkige prospectie creëert ups en downs in uw verkoop welke de cijfers en de bedrijfssfeer verknoeien. In dit cursusdeel maakt u de beste methodes eigen om voortdurend nieuwe potentiële klanten te vinden. U leert systematisch zelf kansen creëren die leiden naar stabiele en gestage groei!

4. Verkoopgesprekken voeren

In dit luik leert u meer dan de fijne kneepjes van de commerciële gespreksvoering. U maakt een doelgerichte, systematische aanpak eigen die perfect aansluit op uw eigen persoonlijkheid. U krijgt alle praktische handvatten aangereikt om van potentiële klanten loyale kopers te maken:

 • Gespreksvoorbereiding
  Efficiënte voorbereidingstechnieken waarmee u het rendement van uw gesprekken opschroeft.
 • Klikken met de klant / rapport creëren
  Hoe u snel de weg vindt naar het hart en het verstand van zeer uiteenlopende klantenkarakters. 
 • Lichaamstaal juist interpreteren
  Communicatie is minstens 50% lichaamstaal. U moet dus 'horen' wat de klant u zonder woorden zegt.
 • Een verkoopgesprek openen
  Uw openingstactiek bepaalt de 1ste indruk die u maakt + het verloop en de uitkomst van het gesprek. 
 • Inventariseren
  Noden, wensen en dromen v.d. klant doorgronden + waarde creëren met slimme, treffende vragen.
 • Presenteren en demonstreren
  Inspelen op klantennoden. Diensten visueel presenteren en producten dramatisch demonstreren.
 • Tegenwerpingen opvangen en opheffen
  Objecties voorkomen, valse bezwaren doorzien en klantenprotest ombuigen naar 100% engagement. 
 • Afsluiten
  De klant engageren om direct te kopen of om de beste stap voorwaarts te nemen richting een order.
 • Account management / aftersales
  Partners van passanten onderscheiden. Klanten correct waarderen en de juiste aandacht geven. 

5. Offreren en offerteopvolging

Een offerte is vaak het uitgangspunt bij de besluitvorming van de klant. Meestal koopt hij niet op basis van één voorstel maar vergelijkt hij. Daarom moet uw offerte hem overtuigen - ook als u er niet bij bent om toelichting te geven. Offertes zijn verkoopgesprekken op papier die u met een goede methode sterker voert. Na dit trainingsonderdeel schrijft u klantgerichte voorstellen. U vertrekt vanuit de behoeften en wensen van uw klant en maakt de vertaalslag naar oplossingen met onderscheidende meerwaarde.

6. Prijsbezwaren oplossen & onderhandelen

Veel klanten reageren op een voorstel met prijsbezwaren. Dit maakt het prijsverhaal een gevreesd struikelblok. Prijsobjecties worden vaak onbewust door de verkoper gecreëerd. Tegelijk gebruikt de klant dikwijls prijsbezwaren omdat hij niet beslissingsbevoegd is of om zijn wantrouwen en aversie tegenover de verkoper te camoufleren. Vanzelfsprekend zijn er ook gerechtvaardigde prijszorgen. In dit stuk leert u het onderscheid zien en ontwikkelt u de juiste bezwaarreflexen waarmee u klanten over de streept trekt.

7. Zelfmanagement - organisatie & planning

Slagen in sales vereist een planmatige, georganiseerde aanpak. Prioriteiten stellen is noodzakelijk want je krijgt nooit alles gedaan wat je eigenlijk zou willen doen. Hoe onderscheidt u de belangrijkste taken van uitstelbare trivialiteiten? Hoe maximaliseert u uw verkooptijd en krijgt u meer voor mekaar met minder inspanning? Welke klanten geeft u voorrang op andere? In dit segment leert u de complete controle nemen over uw verkoopactiviteiten voor maximale verkoopresultaten.

 

WERKWIJZE

Tijdens een persoonlijk treffen, gaan we kritisch na of deze training voor u de beste oplossing is. We bespreken uw specifieke context, verwachtingen, doelen en uitdagingen. Aansluitend krijgt u een helder zicht op de unieke Sales Impact Cyclus-methodiek en bespiegelen we in hoeverre deze tegemoet komt aan wat u nodig hebt.

Uw trainer: Yves Roelens

Uw trainer: Yves Roelens

Yves Roelens is de oprichter van Sales Champ. een trainingsbureau gespecialiseerd in de verkoopkunde. Hij traint ondernemers, leidinggevenden en verkopers zodat ze makkelijker klanten maken en meer verkopen met hogere winst. Zijn praktische kennis wordt aangeboden in open en gesloten programma's.

Praktijkgericht, inlevingsvermogend, boeiend en interactief zijn volgens klanten (bron: Qfor Client Scan) de aansprekende kenmerken van Roelens.

Onderscheidend aan zijn methodiek is dat ze deelnemers brengen van ‘weten' naar succesvol ‘doen'.

 

Inschrijven

Nieuwe data binnenkort online!

Aandacht!

Sales Impact Cycle is een exclusief programma.
Deze intense training oefent, drilt en motiveert u
naar de verkoopresultaten die u wenst en verdient!

6-maandelijks maximum 10 deelnemers! 

Wilt u graag - vrijblijvend - als 1ste onze nieuwe opleidingsdata kennen?

Bezorg ons uw gegevens via dit formulier

De Sales Impact Cyclus is een succestraject dat leidt naar meer verkoop, veel werkplezier, hogere levenskwaliteit en persoonlijke voldoening!

Deelnemen aan de Sales Impact Cyclus betekent de fundamenten leggen voor een verhoogde productiviteit, slimme kostenefficiëntie, sterkere prestatieniveaus en - beslist - meer winst!