• LinkedIn
  • Google+
  • YouTube

Citaten per thema

Karakter

"Inzicht in iemands karakter kan men men aan kleinigheden ontlenen."
Seneca

 

"De spreuken der mensen onthullen hun karakter."
Vauvenargues


"Karakter is datgene wat men heeft als niemand kijkt."
Dean Martin

 

"In karakter, in manieren, in alles, is eenvoud de hoogste voortreffelijkheid." 
Longfellow


"De geschiedenis van een mens is zijn karakter."
Johann Wolfgang von Goethe


"Je kan iemands karakter beoordelen aan de manier waarop hij mensen behandelt die niets voor hem kunnen doen."
Miles Davis


"Weinig karakter is nodig voor beleefdheid in manieren, veel voor beleefdheid des geestes."
Jean de la Bruyère


"Er is minder karakter nodig om de gebreken van anderen te ontdekken dan om ze te verdragen."
John Petit-Senn


"Iemand laat zijn eigen karakter nooit zo duidelijk blijken als door de wijze waarop hij dat van een ander afschildert."
Jean Paul


"Ons karakter is in het gareel gedwongen van ruilen en ontvangen, van verkwanselen en consumeren. Alles, zowel geestelijke als materiële zaken, wordt tot ruil- en consumptie-artikel."
Erich Fromm


"Vaak is een argument goed, niet omdat het dwingend is, maar om zijn dramatische kracht, omdat het in karakter overeenkomt met diegene die het aanvoert en uit zijn diepste wezen voortkomt. Want er zijn argumenten ex homine (uit de mens), evenzeer als argumenten ad hominem (tot de mens)."
Joseph Joubert


"Wanneer men denkt dat het geluk sterk afhankelijk is van het karakter, dan heeft men gelijk; indien men er achter aan toevoegt dat het lot er niets mee te maken heeft, gaat men te ver."
Vauvenargues

 

"Eenvoud van karakter is het natuurlijk resultaat van diepte van gedachten." 
Hazlitt

 

"Toon klasse, wees trots en toon karakter. Als je dat doet, zorgt succes voor zichzelf."
Paul Bryant

Succes

"Als iemand vol vertrouwen in de richting van zijn dromen gaat, en het leven durft te leven dat hij zich voorstelt, zal hij een succes hebben dat hij nooit had verwacht."
Henry David Thoreau


"Succes is alleen maar een kwestie van geluk. Vraag het maar aan eender welke mislukkeling."
Robert Anthony

 

"Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit."
Confucius

 

"Overal waar je een succesvol bedrijf ziet, is er iemand die een moedige beslissing genomen heeft." 
Peter Drucker

 

"De enige plaats waar succes voor werk komt, is het woordenboek."
Vidal Sassoon

 

"Ingewikkelde dingen vereenvoudigen is in alle takken van kennis de eerste vereiste tot succes." 
Buckie

 

"Vele mislukkingen zijn het gevolg van het feit dat men niet besefte hoe dicht men bij het succes was, toen men het opgaf."
Thomas Alva Edison

 

"Mik niet op succes om het te krijgen; doe gewoon waar je van houdt en waarin je gelooft, dan komt het vanzelf."
David Frost

 

"Het geheim van het succes ligt hem hierin: de gewone dingen ongewoon goed te doen."
J. D. Rockefeller

 

"Succes is de vaardigheid om van de ene mislukking naar de andere te gaan zonder je enthousiasme te verliezen."
Winston Churchill


"Als iemand vol vertrouwen in de richting van zijn dromen gaat en het leven durft te leven dat hij zich voorstelt, zal hij een succes hebben dat hij nooit had verwacht."
Henry David Thoreau


"Succes is alleen maar een kwestie van geluk. Vraag het maar aan eender welke mislukkeling."
Robert Anthony

 

"Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit."
Confucius

 

"Overal waar je een succesvol bedrijf ziet, is er iemand die een moedige beslissing genomen heeft." 
Peter Drucker

 

"De enige plaats waar succes voor werk komt, is het woordenboek."
Vidal Sassoon

 

"Ingewikkelde dingen vereenvoudigen is in alle takken van kennis de eerste vereiste tot succes." 
Buckie

 

"Vele mislukkingen zijn het gevolg van het feit dat men niet besefte hoe dicht men bij het succes was, toen men het opgaf."
Thomas Alva Edison

 

"Mik niet op succes om het te krijgen; doe gewoon waar je van houdt en waarin je gelooft, dan komt het vanzelf."
David Frost

 

De lift naar succes is buiten dienst. Je zal de trap moeten gebruiken... trede per trede.
Joe Girard

 

"Het geheim van het succes ligt hem hierin: de gewone dingen ongewoon goed te doen."
J. D. Rockefeller


Talent

"Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig."
Albert Einstein

 

"Talent ontwikkelt zich in eenzaamheid, karakter in de stroom van het leven."
Johann Wolfgang von Goethe

 

"De kunst eist van de kunstenaar geen talent, maar werken."
Stanislaw Jerzy Lec

 

"Iedereen heeft wel een talent, maar niet iedereen heeft de moed om het talent te volgen in het onbekende verschiet."
Erica Jong

 

"Met gemak uitvoeren wat anderen moeilijk valt, ziedaar het talent; tot stand brengen wat het talent niet kan, ziedaar het genie."
Henri Frédéric Amiel

 

"Wie gezegend is met veel talent, moet het hoogste nastreven." 
Pete Sampras

 

"Groot talent kun je door ijver vervolmaken, de onvolkomenheden van middelmatige begaafdheid worden door ijver gecompenseerd."
Sir Joshua Reynolds

 

"Wanneer iemand bewezen heeft dat hij talent heeft, moet hij alleen nog bewijzen dat hij in staat is het te gebruiken."
Jules Renard

 

"Kritiek, door kliekgeest ingegeven, haalt het talent omlaag en heft de middelmatigheid ten troon."
Villemain

 

"Zelftucht: het vuur waarin talent tot bekwaamheid wordt omgesmeed." 
Roy L. Smitb

 

"Ik had 15 jaar nodig om erachter te komen dat ik geen talent had, maar toen kon ik niet meer ophouden met schrijven omdat ik tegen die tijd al te beroemd geworden was."
Robert Benchley


Dromen

"Dromen worden werkelijkheden voor hen die sterk genoeg zijn om erin te geloven."
Colin Wilson

 

"Ik geloof dromen eerder dan statistieken."
William Saroyan

 

"Als je wil dat je dromen werkelijkheid worden, word dan wakker."
Piet Theys

 

In onze dromen verbruiken wij te veel kunstenaarschap en daarom zijn wij er overdag te arm aan.
Friedrich Nietzsche

 

"Wil je een duidelijk oordeel over je vrienden hebben, ondervraag dan je dromen."
Karl Kraus

 

"Dromen is erg belangrijk. Je kunt alleen iets realiseren als je je er een voorstelling kunt van maken."
George Lucas

 

"Een man is niet oud totdat spijt de plaats inneemt van dromen."
John Barrymore

 

"Als je jouw dromen intens genoeg beleeft, worden ze wel eens werkelijkheid."
Bob Boon

 

"Wie denkt dat hij denkt, zit soms maar wat te dromen."
Eugene Bosschaerts


Verstand

"Ik geloof dat ik een zwak heb voor vragen, maar een te klein verstand voor antwoorden."
Fons Jansen

 

"Gemaaktheid in welke van onze gedragingen ook, is een kaars aansteken om onze gebreken te tonen en vestigt altijd de aandacht op ons gemis aan verstand of oprechtheid."
John Locke

 

"Zwijgzaamheid in een dwaas, zou al een teken van verstand zijn."
Eugène Delacroix

 

"Overigens is het een bewijs van een prima verstand, wanneer de mens weet, hoe hij goede vragen moet stellen."
Immanuel Kant

 

Als het gaat over iets waar ik geen verstand van heb, ben ik het meestal eens met de laatste spreker.
Nico Ter Linden

 

""Mijn doel is niet de methode te onderwijzen die iedereen dient te volgen om zijn verstand te leiden, maar alleen om te onthullen hoe ik heb getracht mijn eigen verstand te leiden."
René Descartes

 

"Het is gezond verstand om een methode te proberen. Als het niet lukt, geef het eerlijk toe en probeer een andere methode, maar bovenal probeer iets."
Franklin D. Roosevelt

 

"Reageren op het humeur is geen kwestie van het verstand gebruiken; dat kan er niets aan veranderen. Je moet van houding veranderen en de juiste beweging nemen."
Alain

 

"Om de realiteit te bevatten, heb je aan verstand alleen niet genoeg."
Henri Bergson

 

"Het hart is wijzer dan het verstand."
J. G. Holland

 

"Beknoptheid is het kenmerk van verstand."
William Shakespeare

 

"Een mening wordt uiteindelijk bepaald door gevoelens en niet door verstand."
Herbert Spencer


Leven

"We leven allemaal onder dezelfde hemel, maar we hebben niet allemaal dezelfde horizon."
Konrad Adenauer

 

"Daar ik nu eenmaal leef, laat mij niet tevergeefs leven."
Joseph Addison

 

"Winnen is leven. Iedere keer dat je wint, word je een beetje opnieuw geboren. Als je verliest, sterf je een beetje."
George Allen

 

"Het geluk van het leven hangt af van de kwaliteit van je gedachten."
Marcus Aurelius

 

"Het leven is gemaakt van illusies. Enkele daaronder zijn geslaagd. Zij zijn het die de realiteit vormen."
Audiberti

 

"Leef niet alsof je nog duizenden jaren voor je hebt. Het noodlot zit je op de hielen. Neem het er goed van zolang leven en kracht tot je beschikking staan."
Marcus Aurelius

 

"Ze hebben me in een leven geworpen zonder zin, en dat leven kan zin krijgen als ik mij verder werp."
Bert van Aerschot

 

"Het leven is een karwei dat je strijdbaar moet klaren."
Alain

 

"Verspil de rest van je leven niet aan bespiegelingen over je buren, tenzij je daarmee een of ander voordeel voor beide partijen op het oog hebt."
Marcus Aurelius

 

"Het grootste plezier in het leven is dat te doen waarvan mensen zeggen dat je dat niet kunt doen."
Walter Bagehot

 

"Men brengt een groot deel van zijn leven door te wieden wat men tijdens zijn jeugd in zijn hart heeft laten groeien. Deze bewerking heet ervaring opdoen."
Honoré de Balzac

 

"Als je zon brengt in het leven van anderen, kun je de stralen niet weghouden van jezelf."
Sir James Matthew Barrie

 

"Armoede is heel mooi in gedichten, maar kwaad in huis. Ze is heel mooi in spreuken en preken, maar heel kwaad in het werkelijke leven."
Henry Waid Beecher

 

"Wij leven in het keurslijf van onszelf."
Bergman


Geld

"Als iemand met ervaring iemand met geld ontmoet, zal degene met ervaring het geld krijgen, en degene met geld zal wat ervaring krijgen." 
Leonard Lauder

 

"Geld verdienen verplicht mensen nog niet tot het verspelen van hun eer of geweten." 
Baron Guy

 

"Er is een reusachtig verschil tussen veel geld verdienen en rijk zijn."
Marlene Dietrich

 

"Om mijzelf te dwingen meer geld te verdienen, besloot ik meer uit te geven."
James Agate

 

"Het is in sommige gevallen beter je geld dan je gezicht te verliezen."
Georges Guilbert

 

"Als je de indruk wekt iets nodig te hebben, zal men je niets geven. Om geld te verdienen, moet je de indruk geven rijk te zijn."
Alexandre Dumas

 

"Geld is als een schone vrouw: als je het niet goed behandelt, loopt het van je weg."
Paul Getty

 

"Een mens kan meer geld hebben dan hersens maar niet lang."
Koul

 

"Een econoom is iemand die meer van geld weet dan iemand die geld heeft."
Frank J. Lausche

 

"Nooit zeggen: "Ik heb geen geld." Je moet altijd zeggen: "Daar kan ik op het ogenblik nog geen geld voor vrijmaken."
Gerard Reve


"Hij die gebrek heeft aan geld, middelen en tevredenheid mist drie goede vrienden."
William Shakespeare

 

"Wie zegt dat hij geld minacht, bedoelt natuurlijk het geld van anderen."
Fliegende Blätter

 

"Een bank leent je geld als je kunt bewijzen dat je het niet nodig hebt."
Bob Hope

 

"Een onderneming die niets anders voortbrengt dan geld is een armzalige soort organisatie."
Henry Ford

 

"Ik doe niets anders dan u allen, jong en oud, overhalen om niet te denken aan uzelf of uw bezittingen, maar u slechts erom te bekommeren uw ziel zoveel mogelijk te verheffen. Ik zeg u dat deugd niet te koop is, maar dat geld en alle andere goede dingen van de mens uit de deugd voortkomen, zowel publiekelijk als privé. Dit is mijn leer, en als deze leer de jeugd bederft, dan ben ik een slecht mens."
Socrates

 

"Hoe je je tijd doorbrengt, is belangrijker dan hoe je je geld besteed. Je vergissen wat betreft tijd, kan goedgemaakt worden, maar de tijd is voor altijd verloren."
Kathleen Norris

 

"Wantrouw mensen die zeggen dat ze geen belang hechten aan geld."
Fernand Auwera

 

"Leen nooit geld van een optimist. Hij is in staat te verwachten dat je het hem zou teruggeven."
J. Berry

 

"Als een vriend je vraagt om geld te lenen, denk dan na welke van de twee je wil verliezen."
John Petit-Senn

 

"Geld moet je niet achterna, maar tegemoet lopen."
Aristoteles Onassis


"Tijd is geld, heet het. En toch wordt het meeste geld uitgegeven om de tijd te verdrijven."
Fliegende Blätter

 

"Een druppel tederheid is meer dan geld en macht."
Boeddha

 

"Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen. Tijd is allesbehalve geld."
Gilbert Cesbron

 

"Geld heeft maar een klank: die van de vrijheid."
Coco Chanel

 

"Geld maakt ongelukkig, zei mijn grootvader, vooral het geld dat je niet hebt."
Johan de Coninck

 

"Vorig jaar had ik 40 miljoen dollar, dit jaar 42 miljoen, maar ik ben niet gelukkiger geworden. Geld maakt inderdaad niet gelukkig."
Arnold Schwarzenegger

 

"Geld maakt niet gelukkig, als men het niet heeft."
Boris Vian

 

"Geld alleen heeft nog niemand rijk gemaakt."
Seneca

 

"Toon me iemand die geen slaaf is. De een is een slaaf van geslachtsdrift, een ander van het geld, een derde van de eerzucht. Allen zijn slaven van hoop en vrees."
Seneca


Buiten Categorie

"Als je grootse prestaties wilt leveren, moet je beginnen waar je bent, gebruiken wat je hebt en doen wat je kunt."
A. Asbe

 

"Men mag van het management niet verwachten dat ze een goed idee herkennen totdat het is gepresenteerd door een goede verkoper."
David M. Ogilvy

 

"Begin met het noodzakelijke, doe dan het mogelijke en plotseling doe je het onmogelijke."
Bill Gates

 

"We mogen nooit vergeten dat het de klanten zijn die uiteindelijk bepalen hoeveel mensen er in dienst zijn en welke salarissen het bedrijf zich kan veroorloven." 
Lord Robens

 

"Prijs is wat je betaalt, waarde is wat je krijgt."
Warren Buffett

 

"Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal." 
Albert Einstein

 

"Lang nadat de prijs vergeten is, wordt kwaliteit nog herinnerd." 
Familieleus Gucci

 

"Het enige blijvende concurrentievoordeel is het vermogen om sneller te leren dan de concurrenten."
Arie de Geus

 

"Doe alleen maar zaken met mensen van wie je weet dat hun woord evenveel waard is als een geschreven contract. Maak niettemin altijd een contract." 
Gary Knight

 

"De grootste fout die een baas kan maken, is niet te zeggen: 'Goed gedaan'."
John Ashcroft


"Als je iets gedaan wil krijgen, geef de klus aan iemand die het druk heeft."
Scott Parker

 

"Als de klant nee zegt, begint de verkoop."
Hans van Wijlandt

 

"Een debat is meestal een verhit gesprek, waarbij twee mensen tegen elkaar praten en naar zichzelf luisteren." 
Buddingh

 

"De klant is koning, mits deze zich koninklijk gedraagt." 
W.J. Gerritse

 

"Kwaliteit in een product of dienst is niet wat de leverancier erin stopt. Het is wat de klant eruit haalt en bereid is ervoor te betalen. Een product bezit geen kwaliteit omdat het moeilijk te maken is en veel geld kost, zoals veel producenten typisch geloven. Dit is incompetentie. Klanten betalen alleen voor wat nuttig is voor hen en hen waarde biedt. Niets anders behelst kwaliteit."
Peter F. Drucker

 

"Het kan een klant niets schelen wat een project kost, wel hoeveel hij ermee bespaart." 
Joachim Graf

 

"Dingen hebben alleen de waarde die we eraan geven."
Molière

 

"Elke verkoop heeft in principe vijf obstakels: geen behoefte, geen geld, geen haast, geen verlangen, geen vertrouwen."
Zig Ziglar

 

"Grote firma s zijn geslaagde kleine firma's." 
Robert Townsend

 

'Wie niet weet waar het doel zich bevindt, zal nooit de juiste weg vinden." 
Morgenstein


"In te hoge verwachting schuilt de grootste teleurstelling." 
Hein Pragt

 

"Wie glimlacht in plaats van tekeer gaat, is altijd de sterkste." 
Oosterse wijsheid

 

"Zakendoen zonder adverteren is net zoiets als in het donker tegen een meisje knipogen." 
Stewart Henderson Britt

 

"Wat wij als kennis hebben, boeten wij in aan gevoel." 
Châteaubriand

 

"Enthousiasme is de elektrische stroom die de levensmachine op topsnelheid houdt."
Forbes

 

"Het genie is vooral een kwestie van energie." 
M. Arnold

 

"Kansen zijn meestal vermomd als werk, vandaar dat de meeste mensen ze niet herkennen." 
A. Landers

 

"Hoe weinig tijd hebben we in een tijd waarin alles erop berekend is om tijd te sparen." 
Julien de Valckenaere

 

"Het is een grote rijkdom eenvoudig en rustig te kunnen leven." 
Lucretius

 

"Wil je je morgen niet vergissen, spreek dan vandaag de waarheid." 
Anoniem

 

"Hoe meer je weet, hoe meer je zwijgt." 
Ren inca

 

"In elk gezelschap moet men zo min mogelijk over zichzelf spreken."
Grenes

 

"Vertrouwen is besmettelijk."
Vincent Lombardi

 

"Men moet veel gestudeerd hebben om te beseffen dat men weinig weet." 
Anoniem

 

"Er is maar één bewijs van bekwaamheid: resultaten." 
Harry F. Banks

 

"Denken is zo buitengewoon vermoeiend, dat velen de voorkeur geven aan oordelen." 
Otto Weis

 

"Als er geen alternatief is, dan is er ook geen probleem." 
James Burnham

 

"Alleen een grote geest durft een eenvoudige stijl te hanteren." 
Stendhal

 

"Wie niet gelukkig is waar hij is, zal ook niet gelukkig zijn waar hij heen gaat." 
Koos van Zomeren

 

"Grote mensen praten over ideeën, gewone mensen praten over gebeurtenissen, kleinzielige mensen praten over anderen." 
Hyman Rickover

 

"Met familie en vrienden mag je veel wandelen, maar beter niet handelen." 
Anoniem

 

"Door te twijfelen komen we tot de waarheid." 
Cicero


"Hoe meer kennis, hoe meer twijfel."
Goethe

 

"Overal is stof tot leren; overal staat de school der wijsheid open voor hem die wijsheid bemint en zoekt." 
Schiller

 

"Een dialoog houdt meer in dan de som van twee monologen."
Johan van Delden 

 

"Moed is meer dan kracht, omdat moed de ziel en de gedachte is, terwijl kracht een feit is en het middel tot de daad." 
Louis Couperus

 

"Zelfbeheersing is het eerste kenmerk van beschaving." 
Theres Hoven

 

"Men kan de tegenspreker niet tegenspreken zonder zich op zijn niveau te bewegen." 
A. Vloemens

 

Wie over de gebreken van een ander zwijgt, kent zichzelf. 
Anoniem

 

"Gemotiveerde mensen houden een sterk doel voor ogen en zien minder de negatieve kanten van het leven." 
Dixie Dansercoer

 

"Wie geduld heeft, kan alles."
Berni

 

"De gebreken van een ander leren een wijs man zichzelf te verbeteren." 
Sirius

 

"Weten wat je wilt, is de eerste stap om uit het leven te halen wat je wilt." 
B. Stem

 

"De grootste fout van de mens is dat hij wil oogsten waar nog niet is gezaaid." 
Indira Gbandi


"Kritiek heeft nooit gedood wat moest leven."
Cbâteaubriand

 

"Mensen hebben de neiging te worden wat ze denken dat ze zijn."
William James

 

"Je haalt het beste uit de anderen, niet door hen het vuur na aan de schenen te leggen, maar door het vuur in hun binnenste aan te wakkeren."
Bob Nelson

 

"Ons geluk hangt niet af van wat we hebben, maar van wat we zijn."
C. Bake

 

"Iedereen wordt geschaafd door het leven, alleen het bijvijlen moet je zelf doen."
Jef Habex

 

"Je hebt drie zaken nodig om te winnen: karakter, moed en je mag nooit opgeven." 
Briek Schotte

 

"De waarde van de mens openbaart zich het duidelijkst in de kwaliteit van zijn zwijgen." 
Jan Gresboff

 

"Diegene die zegt dat het niet belangrijk is of je wint of verliest, heeft waarschijnlijk zelf verloren." 
Martina Navratilova

 

"Als er hoop is op de toekomst, is er kracht in het heden." 
John Maxwell

 

"Het is altijd wijs naar raad te luisteren, maar niet altijd hem te volgen." 
M. Boutauld

 

"Moed is meer dan kracht, omdat moed de ziel en de gedachte is, terwijl kracht een feit is en het middel tot de daad."
Louis Couperus

 

"Velen zijn niet wijs omdat ze menen het te zijn."
Luc Delafortrie

 

"Van alle dingen die je draagt, is je gelaatsuitdrukking het belangrijkste."
Janet Lane

 

"Arbeid is steeds de weg naar voorspoed, en er is geen andere."
B. Franklin

 

"Ik probeer mijn leerlingen maar twee dingen te leren, eerst de capaciteit zichzelf te kennen en daarna de capaciteit anderen te begrijpen."
Bruce Pandolfini