• LinkedIn
  • Google+
  • YouTube

Citaten - per auteur

Brian Tracy (Deze citaten werden uit het Engels vertaald door Yves Roelens)

Brian Tracy - Citaten

"Zie jezelf als een hulpbron voor je klanten, een adviseur, een raadgever, een mentor en een vriend."
Brian Tracy

----------------------------

"De enige druk die je mag gebruiken tijdens een professioneel verkoopgesprek is de stilte na een afsluitvraag."
Brian Tracy

----------------------------

"Concentreer je op de volgende activiteiten: prospecteren, presenteren en opvolgen. Verkopen gaat dan vanzelf."
Brian Tracy

----------------------------

"Maak er een gewoonte van om in het luisteren te domineren en geef de klant de overhand in het praten".
Brian Tracy

----------------------------

"Benader elke klant met de bedoeling hem of haar te helpen bij het oplossen van een probleem, niet om een product of dienst te verkopen."
Brian Tracy

----------------------------

Meer Citaten van Brian Tracy >>

Bruce Lee (Deze citaten werden uit het Engels vertaald door Yves Roelens)

Bruce Lee - Citaten

"Oefening is de meest onderschatte vorm van ontwikkeling."
Bruce Lee

----------------------------

"Het ideaal is onnatuurlijk natuurlijk of natuurlijk onnatuurlijk."
Bruce Lee

----------------------------

"Het ideale is de harmonieuze combinatie van het natuurlijk instinct en de techniek. Te veel instinct maakt je onwetenschappelijk en te veel techniek maakt je een mechanisch man."
Bruce Lee

----------------------------

"Gehoorzaam de grondbeginselen maar laat je er niet door beperken."
Bruce Lee

----------------------------

"Sommige mensen zien niet dat we allemaal hetzelfde zijn, ze zien onze ziel niet."
Bruce Lee

----------------------------

Meer citaten van Bruce Lee >>

Albert Einstein

Albert Einstein - Citaten

"Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn."
Albert Einstein

----------------------------

"Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal."
Albert Einstein

----------------------------

"Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis."
Albert Einstein

----------------------------

"Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig."
Albert Einstein

----------------------------

"De gehele wetenschap is niets meer dan een verfijning van het dagelijks denken."
Albert Einstein

----------------------------

Meer citaten van Albert Einstein >>

Arnold Schwarzenegger - (Deze citaten werden uit het Engels vertaald door Yves Roelens)

Arnold Schwarzenegger - Citaten

"Eind de jaren zestig wist ik dat ik een winnaar was. Ik besefte dat ik voorbestemd was voor grote dingen. Mensen zullen zeggen dat dit een zeer onbescheiden manier van denken is. Akkoord, bescheidenheid is een woord dat totaal niet bij me past - en ik hoop dat het zo blijft."
Arnold Schwarzenegger

----------------------------

"De laatste 3 of 4 herhalingen zorgen ervoor dat de spier groeit. Net dat pijngebied maakt het onderscheid tussen de kampioen en de middenmoter. Wat de meeste mensen te kort hebben, is het lef om door te gaan - doorheen de pijnbarrière - wat er ook gebeurt."
Arnold Schwarzenegger

----------------------------

"Sterkte komt niet van winnen. Het zijn je worstelingen die je sterktepunten ontwikkelen. Wanneer je door de ellende gaat en beslist om niet op te geven - dat is sterkte."
Arnold Schwarzenegger

----------------------------

"Ik heb mezelf nooit limieten of mentale barrières opgelegd. Je hebt misschien gelezen dat ik mijn biceps zo groot als bergtoppen voorstelde toen ik ze trainde. Dit visualisatieproces was noodzakelijk, wilde ik het soort massa en omvang ontwikkelen om de Mr. Olympia wedstrijd te winnen van mededingers zoals Sergio Oliva en Lou Ferrigno."
Arnold Schwarzenegger

----------------------------

"In de sportschool leerde ik dat het geheim vervat is in een 3-delige formule: zelfvertrouwen, een positieve mentale attitude en eerlijk, hard werk. Veel mensen kennen deze principes maar slechts weinigen kunnen ze praktiseren. Elke dag hoor ik wel iemand zeggen; "Ik ben te dik. Ik moet 10 kilo vermageren maar het lukt mij niet. Ik zou mezelf haten mocht ik zo'n zwakke instelling hebben. Ik kan snel, makkelijk en pijnloos 5 tot 20 kilo afvallen gewoon door er mij op toe te leggen."
Arnold Schwarzenegger

----------------------------

Meer citaten van Arnold Schwarzenegger >>

Zig Ziglar (Deze citaten werden uit het Engels vertaald door Yves Roelens)

Zig Ziglar - Citaten

Voor de buitenwereld is uw bedrijf nooit echt goed of slecht. Uw bedrijf is enkel goed of slecht tussen uw eigen 2 oren.
Zig Ziglar

----------------------------

De gelegenheid voor succes ligt in de persoon, niet in de job. 
Zig Ziglar

----------------------------

't Is makkelijk om de top te bereiken eens je door de meute aan de voet van de berg bent geraakt.
Zig Ziglar

----------------------------

Succes is geen bestemming, 't is een reis.
Zig Ziglar

----------------------------

De meest praktische, mooie en toepasbare filosofie ter wereld werkt niet als jij niet wil werken.
Zig Ziglar

----------------------------

Meer citaten van Zig Ziglar >>

Jim Rohn (Deze citaten werden uit het Engels vertaald door Yves Roelens)

Jim Rohn - Citaten

"Motivatie is een mysterie. Waarom ziet de ene verkoper zijn eerste prospect al om 7 uur 's morgens en komt de andere pas uit bed om 11 uur? Ik weet het niet. Het maakt deel uit van de mysteries van het leven.
Jim Rohn

----------------------------

"Je moet goed worden in één van twee dingen: planten in het voorjaar of bedelen in het najaar."

----------------------------

"Geef een voordracht aan duizend mensen. De ene wandelt buiten en zegt "Ik ga mijn leven veranderen". De andere wandelt buiten met een geeuw en zegt "Ik heb dit al allemaal gehoord". Hoe komt dat? Nog een mysterie."
Jim Rohn

----------------------------

"Zonder urgentiegevoel verliest het verlangen zijn waarde."
Jim Rohn

----------------------------

"Tenzij je verandert hoe je bent, zal je altijd hebben wat je hebt."
Jim Rohn

----------------------------

Meer citaten van Jim Rohn >>

Denis Waitley (Deze citaten werden uit het Engels vertaald door Yves Roelens)

Denis Waitley - Citaten

Als je moet spreken, stel een vraag.
Denis Waitley

----------------------------

Verzamel bewijs - vooral zaken die de ander motiveren - voordat je jouw punt maakt.
Denis Waitley

----------------------------

Zwijg, tenzij wat je zegt in het voordeel is van de ander.
Denis Waitley

----------------------------

Matiging in temperament is altijd een deugd. Matigheid in principes is immer een ondeugd.
Denis Waitley

----------------------------

Optimisme creëert energie en is aanstekelijk.
Denis Waitley

----------------------------

Meer Citaten van Denis Waitley >>

Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe - Citaten

"Alleen de enorme inspanningen die het leven van ons vergt leren ons de goede dingen ervan waarderen."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Alleen de mens is tot het onmogelijke in staat."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Benader iemand zoals hij is en hij zal zo blijven. Benader hem zoals hij kan worden en hij zal zo worden."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"De geschiedenis van een mens is zijn karakter."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"De Hindoes, die in de woestijn wonen, leggen de gelofte af geen vis te eten."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

Meer Citaten van Johann Wolfgang von Goethe >>

Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche - Citaten

"Wees meester en vormgever van jezelf."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Iets wat kort uitgedrukt is kan de vrucht zijn van veel en langdurig nadenken."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Het is moeilijk met mensen om te gaan omdat zwijgen zo moeilijk is."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Het vergeten van het doel is de meest voorkomende vorm van domheid."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Medevreugde niet medelijden maakt de vriend."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

Meer citaten van Friedrich Nietzsche >>

Bertrand Russell

Bertrand Russell - Citaten

"Het overwinnen van vrees is het begin van wijsheid."
Bertrand Russell

----------------------------

"Wat mensen willen is niet kennis, maar zekerheid."
Bertrand Russell

----------------------------

"Instinctief delen we ook nu nog de mensen in vriend en vijand in: met de ene categorie moet men samenwerken, met de andere concurrentie aangaan."
Bertrand Russell

----------------------------

"De moeilijkste opgave voor de leraar is de leerling het plezier in het leren niet te bederven."
Bertrand Russell

----------------------------

"Overmatige bescheidenheid is vaak niet meer dan verkapte afgunst".
Bertrand Russell

----------------------------

Meer citaten van Bertrand Russell >>

Oscar Wilde

Oscar Wilde
Oscar Wilde - Citaten

"Mensen kennen tegenwoordig overal de prijs en nergens de waarde van."
Oscar Wilde

----------------------------

"Mijn smaak is allereenvoudigst: ik ben altijd tevreden met het beste."
Oscar Wilde

----------------------------

"Lachen is zeker geen slecht begin voor een vriendschap en verreweg het beste einde er voor."
Oscar Wilde

----------------------------

"Wie het leven artistiek hanteert, heeft zijn hersens als hart."
Oscar Wilde

----------------------------

"Ik kan aan alles weerstaan, uitgenomen aan verleiding."
Oscar Wilde

----------------------------

Meer citaten van Oscar Wilde >>