• LinkedIn
  • Google+
  • YouTube

Citaten van Jim Rohn

Jim Rohn (Deze citaten werden uit het Engels vertaald door Yves Roelens)

Jim Rohn - Citaten

"Motivatie is een mysterie. Waarom ziet de ene verkoper zijn eerste prospect al om 7 uur 's morgens en komt de andere pas uit bed om 11 uur? Ik weet het niet. Het maakt deel uit van de mysteries van het leven.
Jim Rohn

----------------------------

"Je moet goed worden in één van twee dingen: planten in het voorjaar of bedelen in het najaar."

----------------------------

"Geef een voordracht aan duizend mensen. De ene wandelt buiten en zegt "Ik ga mijn leven veranderen". De andere wandelt buiten met een geeuw en zegt "Ik heb dit al allemaal gehoord". Hoe komt dat? Nog een mysterie."
Jim Rohn

----------------------------

"Zonder urgentiegevoel verliest het verlangen zijn waarde."
Jim Rohn

----------------------------

"Tenzij je verandert hoe je bent, zal je altijd hebben wat je hebt."
Jim Rohn

----------------------------

"Het leven is een unieke combinatie van 'iets willen' en 'hoe het gedaan kan worden' - beide verdienen evenveel aandacht."
Jim Rohn

----------------------------

"De belangrijkste vraag die je jezelf kan stellen tijdens je werk is niet "Wat haal ik eruit?" maar "Wat ben ik aan het worden?"."
Jim Rohn

----------------------------

"We kunnen meer krijgen dan wat we hebben omdat we meer kunnen worden dan wat we zijn."
Jim Rohn

----------------------------

"Succes is noch magisch, noch mysterieus. Succes is het natuurlijke gevolg van het consistent toepassen van basisprincipes."
Jim Rohn

----------------------------

"Wens niet dat het eenvoudiger was; wens dat je beter was, Wens niet minder problemen; wens meer vaardigheden, wens niet minder uitdagingen; wens meer wijsheid."
Jim Rohn

----------------------------

"Leer je noden verbergen en toon je bekwaamheid."
Jim Rohn

----------------------------

"Zeg niet "mocht ik kunnen, dan zou ik" maar zeg "als ik kan, zal ik".
Jim Rohn

----------------------------

"Het is de stand van ons filosofisch zeil dat onze levensloop bepaalt. Om de huidige richting waarin we varen te veranderen moeten we onze filosofie veranderen, niet onze omstandigheden."
Jim Rohn

----------------------------

"Ik zei vroeger "Ik hoop echt dat de zaken gaan veranderen" totdat ik leerde dat de dingen enkel kunnen veranderen als ik verander."
Jim Rohn

----------------------------

"Afkeer en beslissing zijn 2 belangrijke emoties die naar verandering leiden."
Jim Rohn

----------------------------

"Doorgaans veranderen we onszelf voor één of twee redenen: inspiratie of wanhoop."
Jim Rohn

----------------------------

"Als niet graag bent waar je bent, verander van plaats! Je bent geen boom!"
Jim Rohn

----------------------------

"Een van de reden waarom veel mensen niet hebben wat ze verlangen is nalatigheid. Nalatigheid start als een infectie en ontwikkelt zich tot een ziekte."
Jim Rohn

----------------------------

"Nederigheid is een deugd, schroom een kwaal."
Jim Rohn

----------------------------

"Zelfbehoud heeft de neiging naar armoede te leiden."
Jim Rohn

----------------------------

"Vervoeg geen makkelijke menigte. Je gaat niet groeien. Ga waar de verwachtingen en de eisen om te presteren hooggespannen zijn."
Jim Rohn

----------------------------

"Je moet jezelf voortdurend de volgende vragen stellen: Wie heb ik rond mij? Wat doen ze met mij? Wat doen ze mij lezen? Wat doen ze mij zeggen? In welke richting sturen ze mij? Wat doen ze mij denken? En nog belangrijker, wat doen ze mij worden? Stel jezelf dan de overkoepelende vraag: Is dat OK?"
Jim Rohn

----------------------------

"Haal onderricht en informatie uit de zienswijze van anderen maar laat je beslissingen het product zijn van je eigen conclusies."
Jim Rohn

----------------------------

"Je kan niet zeggen wat je niet weet. Je kan niet delen wat je niet voelt. Je kan niet vertalen wat je niet hebt. En je kan niet geven wat je niet bezit. Om het te geven en te delen, en opdat het effectief zou zijn, moet je het eerst hebben. Goede communicatie start met goede voorbereiding.
Jim Rohn

----------------------------

"Effectieve communicatie zou als doel moeten hebben dat de luisteraar zegt "Ik ook!" in plaats van "So what?""
Jim Rohn

----------------------------

"Het is indrukwekkend wanneer wat je zegt slechts een fractie is van hetgeen je weet."
Jim Rohn

----------------------------

"Als je gewoon communiceert kom je rond. Maar als je vakkundig communiceert, kan je mirakels verrichten."
Jim Rohn

----------------------------

"Voor effectieve communicatie, hanteer kortheid. Jezus zei "Volg mij". Dat is kort! Hij kon zich die beknoptheid veroorloven door al wat hij was zonder dat hij het hoefde te zeggen."
Jim Rohn

----------------------------

"Kinderen zouden 2 fietsen moeten hebben: één om te berijden en één om verhuren."
Jim Rohn

----------------------------

"Het ontbreekt kinderen niet aan bekwaamheid, wel aan leraars."
Jim Rohn

----------------------------

"Om financieel onafhankelijk te worden moet je een deel van je inkomen omzetten in kapitaal, het kapitaal inzetten in ondernemerschap, het ondernemerschap vertalen in winst, de winst omvormen naar investering en de investering converteren naar financiële onafhankelijkheid."
Jim Rohn

----------------------------

"Ik zei vroeger "dingen kosten te veel". Mijn leraar corrigeerde mij door te zeggen "Het probleem is niet dat zaken te veel kosten. Het probleem is dat jij je ze niet kunt veroorloven". Dat was het moment waarop ik eindelijk begreep dat het niet aan het probleem lag, ik was het probleem!"
Jim Rohn

----------------------------

"Als je niet financieel onafhankelijk bent tegen de tijd dat je de leeftijd van veertig of vijftig hebt bereikt, betekent dat niet dat je in het verkeerde land of in de verkeerde tijd leeft. Het betekent gewoon dat je het verkeerde plan volgt.
Jim Rohn

----------------------------

"Je familie en geliefde moeten onderhouden worden als een tuin. Tijd, inspanning en verbeelding moeten voortdurend aan de dag gelegd worden om ze groeiend en bloeiend te houden."
Jim Rohn

----------------------------

"De muren die we rond ons heen bouwen om het verdriet buiten te houden, houden ook de vreugde buiten."
Jim Rohn

----------------------------

"De enkelen die doen worden benijd door diegenen die alleen maar toekijken."
Jim Rohn

----------------------------

"De bodem zegt; "Breng me niet je nood, breng me je zaad"."
Jim Rohn

----------------------------

"Je moet leren om wijsheid en sterke gevoelens in werk te vertalen."
Jim Rohn

----------------------------

"De beste motivatie is zelfmotivatie. Een snuiter zegt "Ik hoop dat iemand mij in vuur en vlam komt zetten." En wat als er niemand komt opdagen? Je hebt een beter levensplan dan dat nodig!"
Jim Rohn

----------------------------

"Als je weet wat je wil, en je wilt het echt heel graag hebben, ga je een manier vinden om het te krijgen."
Jim Rohn

----------------------------

"Motivatie op zich volstaat niet. Als je een idioot voor je hebt en je motiveert hem, krijg je een gemotiveerde idioot."
Jim Rohn

----------------------------

"Als je wilt vinden moet je zoeken. Een goed idee komt je zelden onderbreken."
Jim Rohn