• LinkedIn
  • Google+
  • YouTube

Disclaimer

Disclaimer - Juridische informatie

Copyright © 2012 Sales Champ, Veldstraat 30, 8870 Izegem, België - tel. 0474 380 426 - e-mail: info@saleschamp.be - website: http://www.saleschamp.be

1. Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site. De gebruiker van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Sales Champ behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst naar eigen inzicht te wijzigen. De gecorrigeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site en automatisch van kracht worden.

De inhoud van deze disclaimer / gebruikersovereenkomst is onverminderd van kracht, ongeacht de eventuele gebrekkige spelling of grammaticale fouten.

Indien de zaken die in deze disclaimer worden aangehaald voor diverse interpretaties vatbaar zijn, dan is de enige juiste invulling diegene die als doel heeft Black Belt te vrijwaren van elke prosecutie.

Derden kunnen geen rechten ontlenen aan deze disclaimer.

2. Aansprakelijkheid

Sales Champ kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door Sales Champ zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Sales Champ is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Sales Champ biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is". Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Sales Champ kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of de eventuele slechte werking van het systeem.

Sales Champ is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Sales Champ oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Sales Champ de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Sales Champ en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Sales Champ behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

3. Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,...) eigendom zijn en blijven van Sales Champ. Niets van de site mag worden gebruikt voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sales Champ. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

Aan de informatie of delen hiervan, teksten, afbeeldingen, downloadbare bestanden en overige informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Het is niet de bedoeling van Sales Champ om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie.

Niettemin kan het voorkomen dat, in weerwil van onze zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een auteur meent dat zijn belangen worden geschaad. Dit is nooit het oogmerk van Sales Champ, wij handelen enkel ter goeder trouw. Indien u toch auteursrechtelijk beschermd materiaal op onze site meent te hebben ontdekt, verzoeken wij u vriendelijk om ons hieromtrent te contacteren.

Bij een plausibel bezwaar zullen we het auteursrechtelijk beschermde materiaal onmiddellijk verwijderen. Hiermee sluiten we alle aansprakelijkheid voor vermeende inbreuken op de auteurswet uit.

De minste aanspraak op remuneratie - in welke vorm dan ook - voor het zogezegde onrechtmatige gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt dan ook door deze openbare disclaimer teniet gedaan.

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site. De gebruiker van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Sales Champ behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst naar eigen inzicht te wijzigen. De gecorrigeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site en automatisch van kracht worden.

De inhoud van deze disclaimer / gebruikersovereenkomst is onverminderd van kracht, ongeacht de eventuele gebrekkige spelling of grammaticale fouten.

Indien de zaken die in deze disclaimer worden aangehaald voor diverse interpretaties vatbaar zijn, dan is de enige juiste invulling diegene die als doel heeft Sales Champ te vrijwaren van elke prosecutie.

Derden kunnen geen rechten ontlenen aan deze disclaimer.