• LinkedIn
  • Google+
  • YouTube

Colofon

Over deze website

Saleschamp.be biedt praktische informatie over verkoop - in de vorm van open trainingen, seminaries, gratis artikelen, e-books, video's en audiobestanden - aan commerciële vakmensen.

Saleschamp.be is het initiatief en de eigendom van Sales Champ Verkooptraining & Tools. De maatschappelijke zetel van de organisatie is gelegen te Izegem.

Auteur

Yves Roelens

Design

Yves Roelens & Media Mates bvba

Foto's

Respectievelijke copyrights

Webmaster & Techniek

Media Mates bvba (www.mediamates.be)

Hosting

Combell (www.combell.com)

Postadres & maatschappelijke zetel

Veldstraat 30
8870 Izegem
West-Vlaanderen
België

www.saleschamp.be
Info@saleschamp.be

T: +32(0)474 380 426
Ondernemingsnummer: BE 0834.015.205

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website (teksten, geluidsbestanden en video's) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever of de rechthebbende auteur.

Wil je graag teksten of artikelen gebruiken? Bel ons op 0474 380 426 of stuur ons een e-mail op info@saleschamp.be.

Overname beeldmateriaal

De afbeeldingen en andere grafische elementen op saleschamp.be zijn door het auteursrecht beschermd. Wil je ze reproduceren of presenteren aan het publiek, dan moet je hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben van de auteur of deze verkrijgen van Sales Champ.

Vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot deze website? Contacteer Yves Roelens via yves@saleschamp.be of gebruik het contactformulier.