• LinkedIn
  • Google+
  • YouTube

Privacy

De focus van saleschamp.be

Het mikpunt van saleschamp.be is de verkoopresultaten van sales professionals - waaronder verkopers, zelfstandigen, bedrijfsleiders & CEO's - te maximaliseren. We dienen dit doel met gratis artikelen, tipboekjes, video's, boekbesprekingen, open verkooptrainingen en in-company trainingen.

Privacybeleid

Sales Champ hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer.

Sales Champ bewaart de gegevens voor eigen gebruik in een beveiligde database. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot:

Sales Champ
Veldstraat 30
8870 Izegem

of via:

yves@saleschamp.be

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Sales Champ zal redelijkerwijs gevolg geven aan een dergelijk verzoek omtrent de persoonsgegevens. Sales Champ behoudt zich het recht voor inzage te weigeren indien er twijfel bestaat over de identiteit van degene die de gegevens opvraagt.Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Sales Champ, Veldstraat 30 - 8870 Izegem of via info@saleschamp.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Sales Champ kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, de meeste bezochte pagina's, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Gebruik van de gegevens

Alleen Sales Champ gebruikt de verzamelde gegevens. Ze worden nooit aan derden doorgegeven. De gebruiker geeft Sales Champ het recht om hem via e-mail, gewone post of per telefoon te informeren over het aanbod van Sales Champ of dat van onze partners. Sales Champ gebruikt uw gegevens dus enkel om het doel te dienen waartoe u ze hebt verstrekt.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Vragen

Je hebt vragen of bemerkingen omtrent het privacybeleid van Sales Champ? Zo kun je ons bereiken:

Sales Champ
Veldstraat 30
8870 Izegem
info@saleschamp.be
Telefoon: 0474 380 426

Je kan ons ook steeds aanspreken via dit contactformulier.