• LinkedIn
  • Google+
  • YouTube

Citaten van Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche - Citaten

"Wees meester en vormgever van jezelf."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Iets wat kort uitgedrukt is kan de vrucht zijn van veel en langdurig nadenken."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Het is moeilijk met mensen om te gaan omdat zwijgen zo moeilijk is."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Het vergeten van het doel is de meest voorkomende vorm van domheid."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Medevreugde niet medelijden maakt de vriend."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"In de vergulde schede van het medelijden steekt soms de dolk van afgunst."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Wat is slecht? - Alles wat voortkomt uit zwakte."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Als je in de afgrond kijkt, dan kijkt de afgrond ook in jou."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Wat me niet vernietigt maakt me sterker."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"De fijnste humaniteit openbaart zich in de wens om anderen schaamte te besparen."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Een beroep is de ruggengraat van het leven."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Een man die het heel druk heeft, verandert zelden van mening."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Het gladde ijs, een paradijs voor de man die dansen kan."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Vaak spreekt men een mening tegen, ofschoon het eigenlijk alleen de toon is, waarop ze werd uitgesproken, die ons onsympathiek is."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Wat uit liefde wordt gedaan, geschiedt altijd buiten goed en kwaad om."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Wees niet deugdzamer dan uw krachten toelaten."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Wilt gij hoog klimmen, zo gebruik uw eigen benen! Laat u niet naar boven dragen, zet u niet op een andermans rug of een andermans hoofd."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Wie een waarom heeft waarvoor hij kan leven, kan bijna elk hoe verdragen."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Slangen die niet van huid kunnen verwisselen, gaan te gronde. Evenzo de geesten die men verhindert van mening te veranderen: zij houden op geest te zijn."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"De stijl verbeteren betekent de gedachte verbeteren."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Wie waarlijk bezield is door grote gedachten, streeft naar duidelijkheid. Maar wie voor diepzinnig wil doorgaan, die streeft naar duisterheid."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Wat zijn nu onze belevenissen? Veel meer wat wij er in leggen dan wat er in gelegen is!"
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Rijpheid van de man: dat is, de ernst te hebben teruggevonden die je als kind bij het spelen had."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"Geloof me, om de meeste vrucht en het grootste plezier van je leven te hebben moet je gevaarlijk leven."
Friedrich Nietzsche

----------------------------

"De één zoekt een verloskundige voor zijn gedachten, de andere zoekt iemand die hij helpen kan. Zo ontstaat een goed gesprek."
Friedrich Nietzsche