• LinkedIn
  • Google+
  • YouTube

Citaten van Denis Waitley

Denis Waitley (Deze citaten werden uit het Engels vertaald door Yves Roelens)

Denis Waitley - Citaten

Als je moet spreken, stel een vraag.
Denis Waitley

----------------------------

Verzamel bewijs - vooral zaken die de ander motiveren - voordat je jouw punt maakt.
Denis Waitley

----------------------------

Zwijg, tenzij wat je zegt in het voordeel is van de ander.
Denis Waitley

----------------------------

Matiging in temperament is altijd een deugd. Matigheid in principes is immer een ondeugd.
Denis Waitley

----------------------------

Optimisme creëert energie en is aanstekelijk.
Denis Waitley

----------------------------

Gewoonten zijn als duikboten. Ze drijven stil en diep.
Denis Waitley

----------------------------

Enthousiast zijn betekent geladen zijn met leven.
Denis Waitley

----------------------------

Als we slagen zonder opoffering is het omdat er iemand anders geofferd heeft voor ons.
Denis Waitley

----------------------------

Zie struikelblokken als opstapjes naar de sterren.
Denis Waitley

----------------------------

Het leven is een zichzelf vervullende voorspelling. Je krijgt misschien niet wat je wil maar op de lange duur krijg je zeker wat je verwacht.
Denis Waitley

----------------------------

Echte kracht komt uit de bekrachtiging van anderen.
Denis Waitley

----------------------------

Niemand luistert naar een persoon die enkel uit eigenbelang handelt.
Denis Waitley

----------------------------

Als ik jou help winnen, win ik ook!
Denis Waitley

----------------------------

Luisteren zonder vooroordeel of afleiding is de grootste waarde die je een ander kan geven.
Denis Waitley

----------------------------

Anderen weten wanneer je hun belangen ter harte neemt.
Denis Waitley

----------------------------

Kom op voor anderen en zij zullen voor jou opkomen.
Denis Waitley

----------------------------

Elk mens op aarde heeft gelijke rechten om zijn eigen potentieel waar te maken.
Denis Waitley

----------------------------

Maak geen onbezonnen beloften tenzij je wil dat ze lichtzinnig worden opgenomen.
Denis waitley

----------------------------

Je verstand is de meest wonderbare bio-computer ooit. Het werkt niet met vage denkbeelden maar wordt slechts geactiveerd door specificiteiten.
Denis Waitley

----------------------------

Al wat in het verleden ligt is een leerervaring om van te groeien, een mooie herinnering om op te reflecteren of een motiverende factor om naar te handelen.
Denis Waitley

----------------------------

Je kreeg de grootste autoriteit ter wereld, het vermogen om te kiezen.
Denis Waitley

----------------------------

Zie je verbeeldingskracht liever als een vaardigheid dan als een talent en leer het gebruiken.
Denis Waitley

----------------------------

Je krijgt wat je vooropstelt!
Denis Waitley

----------------------------

Focus gaat altijd aan succes vooraf.
Denis Waitley

----------------------------

Motivatie is motief in actie.
Denis Waitley

----------------------------

Concentreer je nooit op de keerzijde van een idee. Een angst is een doel dat zich in de tegenovergestelde richting van jouw verlangen beweegt.
Denis Waitley

----------------------------

Aanvaard jezelf zoals je nu bent; een onvolmaakt, veranderend, groeiend en waardig persoon.
Denis Waitley

----------------------------

De belangrijkste opinie die je ooit zult hebben, is de mening over jezelf.
Denis Waitley

----------------------------

Je bent een een ongesneden edelsteen van onbetaalbare waarde. Graveer en polijst je potentieel met kennis, vaardigheid en dienstbaarheid en je zal - doorheen je leven - een veelgevraagd persoon zijn.
Denis Waitley

----------------------------

Stel de droom voorop, steek er kennis in en maak er werk van.
Denis Waitley

----------------------------

Kennis en actie vernietigen angst.
Denis Waitley

----------------------------

Winnen is beginnen en door te beginnen is het spel half gewonnen.
Denis Waitley

----------------------------

Gigantische eiken ontspruiten aan kleine eikels, maar je moet wel eerst een eikel vinden!
Denis Waitley

----------------------------

Je bent pas echt succesvol als je een sterke hand kunt uitsteken naar iemand die hulp nodig heeft en zich nog amper nog overeind kan houden.
Denis Waitley

----------------------------

Je schrijft zelf je scenario en het toneelstuk is nooit af, ongeacht je leeftijd of status.
Denis Waitley

----------------------------

Je attitude is ofwel de sleutel of het slot op deur naar succes.
Denis Waitley

----------------------------

Winnen is nooit zeuren.
Denis Waitley

----------------------------

Het is niet wat je bent dat je tegenhoudt, het is hetgeen je denkt niet te zijn.
Denis Waitley

----------------------------

De belangrijkste woorden die tegen jezelf kan zeggen zijn: "ja, ik kan het".
Denis Waitley

----------------------------

Als je denkt dat je het kunt, kan je het waarschijnlijk. Als je gelooft van niet, krijg je vast en zeker gelijk.
Denis Waitley

----------------------------

Geloof is het contactslot waarmee je van lanceerplatform komt.
Denis Waitley

----------------------------

We leren door observatie, imitatie en herhaling.
Denis Waitley

----------------------------

Gewoonten beginnen als onvoorbereide opmerkingen, ideeën en voorstellingen. Vervolgens groeien ze, door toepassing, laag per laag van spinnewebben tot kabels die onze levens ketenen of versterken.
Denis Waitley

----------------------------

Eerst maken we onze gewoonten, vervolgen maken onze gewoonten ons.
Denis Waitley

----------------------------

Gewoonten zijn als comfortabele bedden. Je kruipt er makkelijk in maar raakt er moeilijk uit.
Denis Waitley

----------------------------

De wereld heeft rolmodellen nodig, in plaats van critici.
Denis Waitley

----------------------------

Winnen en verliezen zijn beide aangeleerde gewoonten.
Denis Waitley

----------------------------

Het is niet hetgeen je krijgt dat je succesvol maakt maar wat je blijft doen met wat je hebt.
Denis Waitley

----------------------------

Doe je best want je bent het waard.
Denis Waitley

----------------------------

De grootte van de limousine is meestal omgekeerd evenredig met het zelfvertrouwen van de persoon die erin rijdt.
Denis Waitley

----------------------------

Veronderstel niet dat geld, onderdak en huiselijk comfort voldoende zijn om er je liefde mee aan te tonen. Niets kan je aanwezigheid, je knuffel, je glimlach, je aanraking - jij - vervangen!
Denis Waitley

----------------------------

Verwacht het beste, plan voor het slechtste en bereid je voor om verrast te zijn.
Denis Waitley

----------------------------

Je kan slechts goed doen, als je je goed voelt. De prijs voor succes is de kritiek der afgunst verdragen.
Denis Waitley

----------------------------

Winnen is vervat in de attitude.
Denis Waitley

----------------------------

Individuen met een sterke eigenwaarde kunnen de meningen van anderen accepteren of verwerpen maar hun waardigheidsgevoel hangt er nooit van af.
Denis Waitley

----------------------------

Als je iemands overtuigingen aanvalt, creëer je een vijand.
Denis Waitley

----------------------------

Keizers worden verslagen, volmachtgevers vereerd.
Denis Waitley

----------------------------

Als je niet weet waar je naartoe gaat, maakt het niet uit of je wekker 's morgens afgaat of niet.
Denis Waitley

----------------------------

Doelgerichtheid is de motor die onze levens drijfkracht geeft.
Denis Waitley

----------------------------

Liefde is één van de weinige ervaringen in het leven die we houden door ze weg te geven.
Denis waitley

----------------------------

Gezonde liefde kan niet opgeëist noch voor lief worden genomen. Ze kan alleen bestaan door voortdurend geven en nemen en de dialoog tussen twee onafhankelijke personen die veel waarden en verantwoordelijkheden delen en toch nog een kinderlijke magie bij elkaar voelen.
Denis waitley

----------------------------

Een goed leven is de verzameling van gelukkig herinneringen.
Denis Waitley

----------------------------

De goede oude tijd is hier en nu!
Denis Waitley

----------------------------

Het is niet de ervaring van vandaag die stress veroorzaakt, wel de spijt over iets wat gisteren niet werd gedaan.
Denis Waitley

----------------------------

Onafhankelijk zijn

Om onafhankelijke volwassenen te zijn moeten we enkele richtlijnen uitzetten:

  • Wees anders, als dat betekent hogere persoonlijke en professionele maatstaven hebben.
  • Wees anders, als dat betekent vriendelijker en attenter zijn voor anderen.
  • Wees anders, als dat betekent zuiverder, zindelijker en verzorgder zijn dan de groep.
  • Wees anders, als dat betekent meer tijd en inspanning investeren in alles wat je doet.
  • En wees anders, als dat betekent het berekende risico te nemen.

Het grootste risico in het leven is wachten en rekenen op anderen voor je eigen zekerheidstelling.

De grootste zekerheid ligt in het plannen en het handelen, en in het nemen van het risico dat uiteindelijk jouw persoonlijke vrijheid en onafhankelijkheid zal verzekeren.
Denis Waitley