• LinkedIn
  • Google+
  • YouTube

Citaten van Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe - Citaten

"Alleen de enorme inspanningen die het leven van ons vergt leren ons de goede dingen ervan waarderen."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Alleen de mens is tot het onmogelijke in staat."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Benader iemand zoals hij is en hij zal zo blijven. Benader hem zoals hij kan worden en hij zal zo worden."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"De geschiedenis van een mens is zijn karakter."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"De Hindoes, die in de woestijn wonen, leggen de gelofte af geen vis te eten."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"De mens kan alleen met zijn gelijken leven, maar niemand kan verdragen dat iemand gelijk aan hem is."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"De moeilijkheden nemen toe, hoe dichter men het doel nadert."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"De pijl van de schimp keert tot de man terug."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"De ware ontspanning voor de echte man is de daad."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Een intelligent man begaat geen kleine flaters."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Het buitengewone geschiedt niet langs de bebaande, gewone weg."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Het ergert de mensen dat de waarheid zo eenvoudig is."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Het grootste kwaad dat een mens kan overkomen is dat hij slecht over zichzelf gaat denken."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Het is gevaarlijk wanneer men zich te lang verstandig en gematigd moet gedragen."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Het is niet genoeg, te weten, men moet ook toepassen; het is niet genoeg, te willen, men moet ook handelen."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Hoe heerlijk is het om zijn eigen overtuiging uit de mond van een ander te horen."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Iedereen hoort alleen wat hij begrijpt."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Ik weet niet alles, maar wel veel."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Laat deze handdruk je zeggen wal ik niet onder woorden kan brengen."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Laat uw woorden slechts de voorhof zijn van uw daden."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Men leert alleen van iemand voor wie men sympathie heeft."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Niets is meer waard dan de dag van vandaag."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Ondankbaarheid is altijd een soort zwakheid. Ik heb nooit gezien dat flinke mensen ondankbaar waren."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Ongerichte activiteit van welke aard ook leidt onherroepelijk tot faillissement."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Pas op voor de man die niets te verliezen heeft."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Plicht betekent met liefde doen wat men zichzelf oplegt."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Slechts wanneer het schip vergaat, ziet men wie kan zwemmen."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Talent ontwikkelt zich in eenzaamheid, karakter in de stroom van het leven."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen u in staat bent daadwerkelijk te realiseren."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"We worden nooit bedrogen: we bedriegen onszelf."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Werk, en de vreugde komt vanzelf."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Wie heldere denkbeelden heeft, kan bevelen."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Wie met het leven speelt, komt nooit terecht; wie niet zichzelf beveelt, blijft altijd knecht."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Wie niet dwaalt, wordt nooit verstandig."
Johann Wolfgang von Goethe

----------------------------

"Zodra u uzelf vertrouwt, weet u hoe u moet leven."
Johann Wolfgang von Goethe