• LinkedIn
 • Google+
 • YouTube

27 klassieke verkoopfouten

27 klassieke verkoopfouten

Niet alle producten en diensten kunnen op dezelfde manier worden verkocht. Je verkoopaanpak dient afgestemd te zijn op je branche, je specifieke aanbod, het type cliënteel dat je benadert en hun inkoopprocessen. Ongeacht hetgeen je verkoopt, zijn er toch enkele universele verkoopfouten die je best vermijdt. Lees de checklist hieronder en behoed jezelf voor de bekende fouten die verkopers regelmatig maken. Want als je het order wil scoren, is het net zo belangrijk te weten wat niet te doen als wat wel te doen!

Checklist - 27 fouten die verkopers regelmatig maken.

 1. Ontoereikend of onregelmatig prospecteren.
 2. De prospectieactiviteiten richten op de verkeerde doelgroep. 
 3. Geen of weinig enthousiasme. Niet 100% staan achter wat men verkoopt. 
 4. Verkopen zonder methode, systeem of strategie.
 5. Te hard vasthouden aan de verkoopmethode eens deze is ontwikkeld. 
 6. Bij de klant binnenstappen zonder vooraf je gemoedstemming te optimaliseren.
 7. Met gebrekkige voorkennis over de prospect/klant aan het verkoopgesprek beginnen. 
 8. Aan de verkeerde persoon (niet-beslissers) verkopen.
 9. Een klik met de koper proberen te maken door over koetjes en kalfjes te praten.
 10. Verouderde, agressieve verkooptechnieken gebruiken die professionele inkopers al kennen.
 11. Bezwaren of tegenwerpingen creëren door een gebrekkige behoefteanalyse.
 12. De verkeerde vragen stellen omdat je geen slimme, strategische vragen hebt voorbereid.
 13. Niet flexibel genoeg zijn en daardoor iedereen op dezelfde wijze willen overtuigen. 
 14. Te veel praten en te weinig luisteren.
 15. De prijs te vroeg of te laat vermelden in de verkoopcyclus.
 16. Onvoldoende waarde en toegevoegde waarde creëren in de ogen van de prospect.
 17. Meer beloven dan je werkelijk kunt leveren.
 18. Productkarakteristieken en -voordelen presenteren die niet aansluiten op de klantennoden.
 19. Meer productkenmerken bespreken dan waarvoor de klant werkelijk interesse heeft.
 20. Gebrekkig bewijsmateriaal. Geen klantengetuigenissen opnemen in je verkooppresentatie.
 21. Doordrammen wanneer de klant duidelijke koopsignalen geeft.
 22. Geloofwaardigheid verliezen door korting te geven zonder er iets voor terug te vragen.
 23. Niet om het order vragen. 
 24. Geen alternatieve afsluitdoelen hebben voor het geval de klant niet meteen wil kopen.
 25. Trage opvolging. Te laat met offertes, informatie of antwoorden terugkeren naar de klant.
 26. Bestaande klanten niet vragen om jou te introduceren aan nieuwe potentiële klanten. 
 27. Enkel oppervlakkige klantenrelaties uitbouwen en daardoor terugkerende orders mislopen.
Dit artikel gaat over Sales training, Verkooptraining, Verkopen, Verkooptechnieken, Gratis verkooptips.
Categorie: Korte verkooptips

Yves Roelens is een begeesterd verkooptrainer, coach en spreker.
Hij is oprichter van Sales Champ, een trainingspraktijk, gespecialiseerd in de ontwikkeling van verkoopopleidingen en krachtige verkoophulpmiddelen.

Overzicht

Reageer

(Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd op de website.)

Nieuwsbrief