• LinkedIn
 • Google+
 • YouTube

Bereik je doelen. Sluit een contract met jezelf!

Maak je doelen hard! Sluit een contract met jezelf.

Wie beslissingen neemt en er gevolg aan geeft met harde actie, geeft vorm aan zijn bestemming. Deze simpele formule voor persoonlijk succes hoorde ik ooit van Anthony Robbins, 's werelds meest bekende coach. Deze eenvoudige uitspraak weegt een ton aan waarheid. Toch is ze voor velen moeilijker in de praktijk te brengen dan verwacht...

De interne en externe krachten die jou onbewust beïnvloeden.

Eigenlijk is het helemaal niet zo verwonderlijk dat velen onder ons ermee worstelen om hun doelen te verwezenlijken. Ons denken en handelen wordt, onbewust, sterk beïnvloed door vele, onzichtbare ‘krachten'. Deze ‘krachten' zijn de interne en externe invloeden die voor het overgrote deel de richting bepalen waarin de meesten onder ons evolueren.

Enkele voorbeelden van interne invloeden zijn

 • onze genetiek,
 • onze natuurlijke voorkeuren
 • onze overtuigingen
 • ...
Een paar voorbeelden van externe invloeden zijn

 • de cultuur
 • het economisch klimaat
 • de media
 • de gemeenschap
 • de mensen in je directe omgeving (jouw collega's, je familie, je gezin)
 • ... 

Neem het roer in handen

De verzameling van al deze invloeden kan je de ‘stroom des levens' noemen. Die stroom is zo sterk dat de onervaren schipper erdoor in alle richtingen wordt getrokken en geduwd. Het gevolg is dat hij gedesoriënteerd raakt, de controle over het roer verliest en zo nooit zijn ultieme reisdoel bereikt. Wellicht maakte je het zelf ook al mee; je nam jezelf voor om een doel te bereiken en pas een hele tijd later stelde je vast dat er nog niks van terecht was gekomen. Door de ‘sleur' van het leven had je jouw doel volledig uit het oog verloren.

Enkel als je doelen stelt, plant en waarmaakt word je meester van de stroming. Vanaf dan ben je niet langer de speelbal van interne en externe krachten maar maak je er gebruik van om jouw eigen visie te creëren. Je laat jezelf niet langer passief beïnvloeden, maar je wordt zelf de beïnvloedende partij. Besef dat je pas echt ‘wakker' in het leven staat vanaf het moment waarop je zelf de schepper van je omstandigheden bent.

De 2 belangrijkste succesfactoren voor het bereiken van je doelen.

De kans dat je een doel daadwerkelijk realiseert, hangt af van 2 belangrijke zaken:

 1. De intensiteit van de emotie die erachter zit.
  Hoe belangrijk is het doel voor je? Het doel moet een must zijn!
 2. De herinnering.
  Je moet jouw doel vasthouden en het dagelijks voor de geest halen. 

Een sterke achterliggende emotie + herinnering = engagement.

Voor het stellen van doelen bestaan complexe en simpele methodes. Ik verkies de makkelijke manier. Voor elk belangrijk doel - groot of klein - maak ik een standaardcontract met mezelf. Dit geschreven akkoord symboliseert mijn engagement ten aanzien van mijn doel.

Een uniek recept

Het luchtige maar zeer effectieve recept laat zich als volgt samenvatten:

 • Beschrijf je doel gedetailleerd op de overeenkomst en onderteken het document.
  Maak voor elk doel een afzonderlijk contract.
 • Zorg dat je dagelijks jouw doelen ontmoet. 
  Leg je doeldocumenten op een plaats waar je elke dag voorbijkomt.
 • Teken elk contract af waarvan je het doel hebt bereikt.
  Bewaar de gerealiseerde contracten zorgvuldig. Ze motiveren je om nieuwe doelen te bereiken.

De contractenmethode klinkt misschien gek maar het is een zeer effectieve methode om je doelen te bereiken. Zelf gebruikte ik ze voor de meest uiteenlopende doelen zoals; een eigen zaak opstarten, specifieke verkooptargets te behalen, gewicht te verliezen, te slagen in uiteenlopende studies, etc.

Download hier de template van het doelencontract in PDF-formaat. Op pagina 2 van het document vind je een gedetailleerde gebruiksaanwijzing.

Indien je dat wil kan je, voor je de PDF downloadt, hieronder de tekst van het doelencontract even doorlezen.

Ik wens je alvast heel veel succes bij het stellen en behalen van je doelen.

PS: Ik ben overtuigd dat, als je de methode test, het één van je meest productieve gewoontes wordt!

 

Voorstel en overeenkomst

Bindend contract tot engagement

 

Naam: 

Datum:

De ondergetekende verbindt zich ertoe het materiaal te voorzien en het werk te doen dat nodig is om het volgende doel te bereiken:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Ik,                     (naam), verklaar dat ik er vanaf vandaag alles zal aan doen om wat ik vooropstel waar te maken en onderwijl mijn persoonlijk potentieel te ontwikkelen. 

Vandaag,                 (datum), beslis ik om te doen wat er moet gebeuren om mijn doel waar te maken. Ik zal hierbij steevast de weg van de minste weerstand vermijden omdat ik bereid ben de volle prijs te betalen voor het doel dat ik wil bereiken. Niets valt me immers zwaarder dan het hebben van onvervulde doelen, zelfs niet de lastigste arbeid. Ik zweer dat ik, bij het nastreven van mijn doel, nooit anderen bewust zal misleiden of schade zal berokkenen.

 

Ik zal enkel genoegen nemen met het bereiken van mijn levensdromen en ik besef dat elk behaald doel - klein of groot - een stap voorwaarts is in de verwerkelijking ervan. 
Ik geloof in mijn eigen vermogen om te doen wat ik heb verklaard.

 

Handtekening:
Met de goedkeuring van dit contract aanvaard ik dat enkel ik - en niemand anders - invulling kan geven aan mijn ideale toekomst.

Aanvaarding (te ondertekenen na volbrenging van het doel)

Van harte gefeliciteerd met het volbrengen van dit doel. Je hebt opnieuw aan jezelf bewezen dat je aankan waar je je op toelegt. Wees er trots op dat je de ruggengraat hebt om je doelen te plannen en te bereiken. Je staat nu een stap dichter bij jouw hoofddoel. Weet je al wat jouw volgende doel is? Je zal je hoofddoel bereiken door een reeks kleinere doelen succesvol af te werken!

Datum waarop het doel werd volbracht:

Handtekening:

Gebruiksvoorwaarden

 1. Gebruik dit contract voor elk doel, klein of groot. Elk doel verdient bijzondere aandacht want het vormt je karakter en zelfbeeld.
 2. Vul het contract volledig in. Schrijf er telkens de startdatum en de datum van voltooiing op.
 3. Beschrijf je doel gedetailleerd. Schets een helder beeld van wat je wil bereiken en op welke termijn.
 4. Lees elke dag je onafgewerkte contracten luidop aan jezelf voor zodat jouw onderbewustzijn van je doelen doordrongen wordt.
 5. Teken - onder het luik ‘Aanvaarding' - het contract af telkens je een doel hebt bereikt. Schrijf in grote letters op document ‘Dit contract is volbracht' of ‘Dit doel is behaald'. Houd al je contracten bij en bewaar ze in chronologische volgorde. Zo kan je later kracht en motivatie putten uit al de successen die je eerder hebt behaald, hoe klein ze initieel ook lijken.
 6. Stel geen conflicterende doelen zoals ‘Ik ga meer klanten bezoeken en ik wil meer vrije tijd'. Dergelijke doelen werken elkaar tegen, wat frustrerend is.
 7. Je doelen moeten zaken zijn die je echt heel sterk wil. Enkel als ze je in vuur en vlam zetten, zal je er ook met het nodige enthousiasme voor willen gaan.
 8. Je hoeft jezelf niet serieus te nemen maar wel je doelen want ze bepalen je levensbestemming. Elk doel wordt een start- en eindpunt op het routeplan van je leven. Neem dit proces au sérieux, ongeacht de grootte van de doelen die je stelt, want de beloning voor je inspanning zal de moeite waard zijn!
 9. Wie andere resultaten wil, moet eerst zichzelf veranderen. Anders blijft alles gewoon bij het oude. Je eigen gedrag veranderen is een klus op zich! Stel daarom doelen die je prikkelen en je leven in een stroomversnelling brengen. Met de nodige WIL krijg je het voor mekaar!
Dit artikel gaat over Sales training, Mindset, Doelen, Visualisatie, Gratis verkooptips.
Categorie: Artikelen over verkopen

Yves Roelens is een begeesterd verkooptrainer, coach en spreker.
Hij is oprichter van Sales Champ, een trainingspraktijk, gespecialiseerd in de ontwikkeling van verkoopopleidingen en krachtige verkoophulpmiddelen.

Overzicht

Nieuwsbrief